• Şartname Hazırlanması

• Fizibilite Raporları

• Uygulama İşlerinin Kontrolü